Kwaśne deszcze to opady, które mają odczyn kwaśny. Oznacza to, że gdybyśmy zebrali do pojemnika taki deszcz i poddali go doświadczeniu opisanemu w Rozdziale 1 – sprawdzenia jego odczynu przy pomocy soku z czerwonej kapusty, to jej roztwór zabarwiłby się na kolor różowy.

Kwaśne deszcze powodują wypuszczone do powietrza gazy. Są to tlenki siarki, tlenki azotu, węglowodory i ozon. Rozpuszczają się one w wilgoci zawartej w powietrzu i opadają na powierzchnię Ziemi wraz z deszczem, mgłą lub śniegiem.

 

Tlenki siarki dostają się do powietrza głównie dzięki przemysłowi energetycznemu, który wytwarza energię spalając np. węgiel, czy ropę naftową. Niektóre rodzaje węgla zawierają nawet powyżej 10% siarki, która podczas spalania węgla uwalnia się do atmosfery w postaci tlenków siarki. Nasze domowe piece również bardzo przyczyniają się do zanieczyszczenia atmosfery tlenkami siarki. Rodzaj odpadów, jakie spalamy w domach ma ogromne znaczenie dla środowiska. Pamiętajmy, aby używany przez nas węgiel był dobrej jakości, wówczas zawiera on małe ilości siarki. O takim węglu mówimy wówczas, że jest mało zasiarczony. Nie spalajmy też odpadów, zawierają one mnóstwo niebezpiecznych substancji, które wychodząc kominem naszych domów zanieczyszczają nasze najbliższe otoczenie.

 

Tlenki azotu dostają się do powietrza również w wyniku działalności przemysłu energetycznego. Do wzrostu tlenków azotu w powietrzu bardzo przyczynia się transport drogowy. Wytwarza on bowiem aż 45% całkowitej emisji tlenków azotu. Zanieczyszczenie atmosfery tlenkami azotu jest bardzo szkodliwe, ponieważ pod wpływem promieni słonecznych (czyli promieniowania ultrafioletowego) wzrasta efekt cieplarniany.

 

Gdy kwaśne deszcze opadną na powierzchnię Ziemi wyrządzają wiele szkód. Są niebezpieczne zarówno dla zwierząt, jak i roślin. Wiele gatunków nie potrafi żyć w kwaśnym środowisku. Zwierzęta migrują, czyli zmieniają miejsce swojego pobytu. Rośliny najczęściej obumierają – w zakwaszonych glebach nie potrafią pobierać składników odżywczych potrzebnych do wzrostu, takich jak: fosfor, potas, wapń, magnez.

 

Kwaśne deszcze oddziaływują także na budynki, pomniki, rzeźby, szczególnie wówczas, gdy są one wykonane z piaskowca lub wapienia.

 

Zastanów się:

  • W jaki sposób swoim zachowaniem możesz ograniczyć zanieczyszczenie powietrza szkodliwymi gazami (tlenkami siarki i azotu)? Uwzględnij taki fakt, jak dojazd do szkoły lub pracy samochodem, transportem publicznym, rowerem bądź pieszo.
  • Nad produktami spożywczymi, które dzisiaj jadłeś. Czy wszystkie zostały przygotowane w sposób ekologiczny, z użyciem jak najmniejszej ilości energii? W jaki sposób jest ogrzewane mieszkanie lub dom, w którym mieszkasz?