OPAKOWANIA BIODEGRADOWALNE

Opakowania biodegradowalne

Opakowania biodegradowalne - znak ekologiczny jest przeznaczony dla opakowań, które rozkładają się podczas kompostowania i nie uwalniają szkodliwych substancji.

 

Produkty ekologiczne z tym symbolem ekologicznym są w pełni biodegradowalne i  mogą być kompostowane wraz z odpadami organicznymi. Podczas kompostowania nie uwalniają substancji szkodliwych dla środowiska. Etykieta ekologiczna jest przyznawana przez DIN CERTCO (Niemiecki Instytut Standaryzacji.

 

OPAKOWANIA NADAJĄCE SIĘ DO RECYKLINGU

Opakowania nadajace sie do recyklingu

Opakowanie nadające się do recyklingu (trzy strzałki) - znak ekologiczny przeznaczony dla opakowań, które nadają się do ponownego przetworzenia i wyprodukowania z odzyskanych surowców innego, podobnego produktu (z aluminium – puszki; z tworzyw sztucznych - pojemniki, butelki; z papieru – papierowe torby, tektury do pakowania, wypełniacze do pudełek).

Wewnątrz pętli może znajdować się liczba informująca jaki procent użytych do produkcji materiałów pochodził z recyklingu.  Czasem także podaje się nazwę materiału, z którego wytworzono dany produkt ekologiczny.

Symbol ekologiczny potocznie określa się mianem "recykling".

 

WRZUĆ DO KOSZA

Wrzuc do kosza

Dbaj o czystość. Wrzuć do kosza.

Znak ma przypominać nam, aby opakowanie po wykorzystanym produkcie trafiło tam, gdzie jego miejsce - tj. do pojemnika na śmieci. Opakowanie wyrzucone na trawę, do lasu lub rzeki zanieczyszcza środowisko!

 

BEZPIECZNY DLA OZONU - pozbawiony FCKW

BEZPIECZNY DLA OZONU

Ten symbol informuje konsumenta, że produkt nie zawiera freonów, które niszczą warstwę ozonową, a tym samym przyczyniają się do globalnego ocieplenia klimatu. Na produktach tego typu (często są nimi kosmetyki) można spotkać napisy: Ozon Friendly, ozon freundlich (Przyjazny dla ozonu), a także CFC* free (bez chlorofluorowęglowodorów, CFC - chloro-fluoro-carbon)oraz ohne fckw.

 

BŁĘKITNY ANIOŁ

BŁĘKITNY ANIOŁ

Błękitny Anioł - znak ten został wymyślony przez niemieckie Ministerstwo Środowiska. Symbol ekologiczny po raz pierwszy przyznano go w 1978 roku. Jest najstarszym oznaczeniem ekologicznym tego typu na świecie. Etykietę ekologiczną można spotkać na produktach różnego rodzaju - od piły mechanicznej, przez zegarki, do komputerów. Pomaga identyfikować ponad 10 tys. produktów. Jest przyznawany przez jury, które decyduje zgodnie z kryteriami określonymi przez instytucje naukowe i niemieckie ministerstwo środowiska. O przyznaniu ekoznaku decydują m.in. oszczędność w zużyciu energii, wpływ zastosowanych materiałów na środowisko i możliwości przetworzenia produktu.

 

ENERGY STAR.

ENERGY STAR.

Energy Star - znak ekologiczny specjalnego programu Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (U.S. Environmental Protection Agency) i Amerykańskiego Departamentu Energii (U.S. Department of Energy). Symbol ekologiczny  jest przyznawany jako wyróżnienie dla energooszczędnych produktów. Etykieta Energy Star istnieje od 1992 roku. Można ją spotkać na całym świecie. Oznacza się nią następujące produkty: m.in. sprzęt biurowy, RTV, AGD, sprzęt ogrodniczy, urządzenia klimatyzacyjne i systemy oświetleniowe. Od 2006 roku, dzięki porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi, w programie znakowania Energy Star uczestniczy także Unia Europejska.

 

EUROLIŚĆ.

EUROLIŚĆ.

Euroliść – to znak ekologiczny przyznawany przez Komisję Europejską dla produktów ekologicznych w Unii Europejskiej. Umieszczany obowiązkowo na wszystkich paczkowanych produktach ekologicznych wyprodukowanych w jednym z państw członkowskich i spełniających obowiązujące normy wspólnotowe. Nie obejmuje produktów importowanych spoza terenu Unii. Euroliść przedstawia gwiazdki Unii Europejskiej ułożone w kształcie liścia na zielonym tle. Symbol ekologiczny zawiera dwa wyraźne przesłania: Natura i Europa.

 

FAIRTRADE

FAIRTRADE

Fairtrade – to międzynarodowy znak ekologiczny przyznawany przez organizacje zrzeszone w Fairtrade Labeling Organizations International (FLO). Symbol ekologiczny Fairtrade oznacza, że producent respektuje standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy. W marcu 2003 roku znak ten został ujednolicony dla krajów Europy. Ekoznak wprowadzono także w Japonii.

 

Certyfikacja tym oznaczeniem ekologicznym obejmuje następujące produkty:

  • spożywcze: banany, cukier, herbata, kakao, kawa, komosa ryżowa (quinoa), miód, owoce suszone, owoce i warzywa świeże, soki, orzechy/ziarna oleiste, przyprawy, ryż, wino;
  • pozostałe: kwiaty cięte, rośliny ozdobne, bawełna, piłki sportowe.

 

FAIR TRADE FEDERATION

FAIR TRADE FEDERATION

Fair Trade Federation - znak ekologiczny organizacji, która zrzesza działających zgodnie z ideą sprawiedliwego handlu północnoamerykańskich producentów. FTF nie jest organizacją charytatywną. Stara się budować rzeczywiste relacje handlowe w oparciu o transparentność i szacunek dla różnorodności kulturowej. Promuje nie tylko konkretne produkty, ale wspólnotę producentów i sprzedawców, która oparta jest na współpracy i rzetelnej wymianie informacji. O symbol ekologiczny organizacji mogą starać się producenci, którzy płacą godziwe wynagrodzenie swoim pracownikom, nie korzystają z pracy dzieci, stwarzają bezpieczne warunki pracy, nie niszczą środowiska naturalnego i dbają, by przekazać konsumentom pełne dane o produkcie.

 

NIE TESTOWANY NA ZWIERZĘTACH

NIE TESTOWANY NA ZWIERZĘTACH

Nie testowane na zwierzętach - jest jednym z ekoznaków, którym sygnuje się produkty nie testowane na zwierzętach. Symbol ekologiczny dodatkowo może być opatrzony literami BWC - Beauty Without Cruelty (piękno bez okrucieństwa) lub hasłem Animal Friendly (przyjazny dla zwierząt). Oznaczenie ekologiczne najczęściej stosują producenci kosmetyków. Firmy same decydują o umieszczeniu znaku na produkcie. To, czy informacja jest prawdziwa powinny weryfikować organizacje konsumenckie.

 

ZNAK IHTK

ZNAK IHTK

IHTK - „Króliczek z ochraniającą go dłonią” - ekologiczny znak rozpoznawczy organizacji IHTK-Internationaler Herstellerverband gegen Tierversuche in der Kosmetik (Międzynarodowy Związek Producentów Przeciwko Stosowania Testów na Zwierzętach w Kosmetyce), która od lat walczy o zakazanie testów kosmetyków na zwierzętach. Wszystkie produkty, które spełniają wymagania IHTK, są sygnowane tym symbolem ekologicznym. Kupując kosmetyk warto wybrać taki, który na swoim opakowaniu ma etykietę ekologiczną przedstawiającą królika chronionego ludzką ręką – w ten sposób mamy gwarancję, że dany specyfik nie był testowany na zwierzętach, nie był też w ten sposób testowany żaden z jego składników.

 

Znak FSC

Znak FSC

Znak ten można spotkać na produktach przemysłu drzewnego, meblarskiego lub papierniczego. Nazwa to skrót od angielskiej nazwy stowarzyszenia Forest Stewardship Council (FSC) – Rady Dobrej Gospodarki Leśnej, którego celem jest promocja ekologicznej, prospołecznej gospodarki leśnej, jednocześnie przynoszącej korzyści ekonomiczne. Certyfikowane wyroby oznaczone logiem FSC gwarantują, że użyte do ich produkcji drewno pozyskano nie przyczyniając się do niszczenia środowiska, łamania praw lokalnej ludności, czy też obniżania potencjału ekonomicznego gospodarki leśnej.

 

PEFC

PEFC

PEFC (The Programme for Endorsement of Forest Certification) to organizacja pozarządowa, która została utworzona by wspierać zrównoważoną gospodarkę leśną. Ocenia ona i weryfikuje państwowe systemy leśne wg standardów krajowych, akredytowanych przez PEFC. Kupując produkty z tym oznaczeniem wspierasz odpowiedzialną gospodarkę leśną. Masz świadomość, że Twoje zakupy nie przyczyniają się do niszczenia drzew i nie pomagają przedsiębiorstwom łamiącym prawa człowieka.

 

PEFC na produkcie:

  • oznacza, że produkt pochodzi z drewna certyfikowanego według standardów PEFC,
  • gwarantuje, że całość lub część surowca użytego do jego produkcji pochodzi z lasów z certyfikatem ekologicznym PEFC,
  • oznacza, że gospodarka prowadzona w przedsiębiorstwie sprzedającym produkt bierze pod uwagę aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne i jest zgodna z zasadami PEFC,
  • oznacza, że pochodzenie surowca drzewnego (drewna, papieru) zawartego w wyrobie jest znane począwszy od miejsca jego pozyskania w lesie.

 

ZIELONE PŁUCA POLSKI

ZIELONE PŁUCA POLSKI

Znak Zielone Płuca Polski informuje o wysokiej jakości usług i produktów oraz o ich przyjaznym dla środowiska charakterze. Ma on podnosić renomę danego produktu lub usługi oraz pomóc w ich efektywnej sprzedaży. Właścicielem znaku jest Fundacja Zielone Płuca Polski. O przyznanie znaku mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, instytucje i osoby prawne, które prowadzą działalność na terenie Zielonych Płuc Polski. Ten wyjątkowy pod względem ekologicznym obszar zajmuje obecnie około 20% powierzchni kraju. Położony jest w północno-wschodniej części Polski. Obejmuje następujące województwa: warmińsko- mazurskie, podlaskie, część województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Warunkami przyznania znaku są bezpieczeństwo dla zdrowia i środowiska, odpowiednia kontrola wytwarzania towarów, a także potwierdzenie, że towar lub usługa są nowoczesne i poszukiwane na rynku (dyplomy, wyróżnienia, certyfikaty).

 

ZNAK EKOLOGICZNY EKO

ZNAK EKOLOGICZNY EKO

Jest przyznawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji od 1998 roku. Mogą go otrzymać usługi i wyroby krajowe i zagraniczne, które spełniają wymagające kryteria ochrony zdrowia, środowiska i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych. System przyznawania tego znaku opiera się na kryteriach ustanowionych dla oznakowania Ecolabel. Dzięki temu wnioskodawcy mogą otrzymać obydwa znaki jednocześnie, na korzystnych warunkach finansowych.

 

ZIELONY PUNKT

ZIELONY PUNKT

Zielony punkt widnieje na kartonach, puszkach, butelkach i innych produktach. Jest jednym z najczęściej stosowanych znaków na świecie. Oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. W Polsce system jest tworzony przez firmę Rekopol Organizacja Odzysku S.A. Trzeba pamiętać, że znak nie określa jakości ekologicznej produktu. Przedsiębiorca wprowadzający produkt na rynek musi natomiast zapewnić zebranie i przetworzenie określonego procentu zużytych do produkcji opakowań. Zielony punkt jest zarejestrowany w ponad 170 państwach. Korzysta z niego 98 000 przedsiębiorstw. Każdego roku umieszcza się go na około 460 mld produktów!

 

Tekstylia godne zaufania wg Öko-Tex Standard 100

Tekstylia

Znak jest jednym z ważniejszych na świecie znaków jakości, dotyczących bezpieczeństwa wyrobów tekstylnych. Znakiem oznaczane są towary włókiennicze, które nie zawierają w swoim składzie substancji szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływ na zdrowie człowieka (m.in. czynników rakotwórczych, barwników azotowych, barwników alergizujących, pestycydów, formaldehydów czy metali ciężkich). Znak jest nadawany przez członków Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Badań i Rozwoju Ekologii Wyrobów Włókienniczych Öko-Tex.

 

ZNAK CERTYFIKOWANEGO ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego

Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego jest nadawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Mogą otrzymać go producenci ekologiczni, którzy respektują europejskie normy ekologiczne, tj. m.in. nie stosują chemicznych środków ochrony rośli i nawozów syntetycznych.

 

PRODUKCJA EKOLOGICZNA

PRODUKCJA EKOLOGICZNA

Znak rolnictwa ekologicznego jest przyznawany ekologicznym gospodarstwom. Liczy się przyjazna środowisku produkcja! Powinna ona przebiegać zgodnie z unijnymi rozporządzeniami i pod nadzorem jednostek certyfikujących. Produkt oznaczony tym znakiem musi składać się ze składników, spośród których co najmniej 95% kwalifikuje się jako ekologiczne (wg unijnych kryteriów). Produkty oznaczone tym znakiem pochodzą bezpośrednio od producenta lub są sprzedawane w zamkniętym i zabezpieczonym opakowaniu.

 

CARBON REDUCTION LABEL

CARBON REDUCTION LABEL

Carbon Reduction Label (CRL) - znak ekologiczny, który można znaleźć na takich produktach jak: żywność, produkty leśne, wyroby włókiennicze i usługi turystyczne. Od jego powstania w 2007 roku przyznano 32 certyfikaty ekologiczne tego typu. Symbol ekologiczny CRL oznacza, że przy produkcji szczególnie zadbano o redukcję emisji dwutlenku węgla (redukcja emisji gazów cieplarnianych). Proces wydawania certyfikatu ekologicznego trwa 2 lata.

 

WHOLESOME FOOD ASSOCIATION (WFA)

WHOLESOME FOOD ASSOCIATION

Wholesome Food Association (WFA) - to znak ekologiczny stosowany na opakowaniach żywności ekologicznej od roku 1999. Wholesome Food Association jest organizacją non- profit.

 

Działania organizacji WFA skupiają się na trzech dziedzinach:

  • zobowiązań producentów do przestrzegania zasad WFA,
  • symbolu ekologicznym umieszczanym na produktach,
  • polityce otwartych drzwi WFA.