Ścieki to zużyta woda odprowadzana do kanalizacji. W domu powstają ścieki bytowo- gospodarcze, czyli takie, które są wynikiem bytowania ludzi oraz funkcjonowania gospodarstwa domowego. Wytwarzamy je podczas zmywania naczyń, mycia się, prania, spuszczania wody w ubikacji, itp.

 

Ścieki odprowadzane są systemem rur i kanałów do oczyszczalni ścieków, czyli zakładów, których zadaniem jest oczyszczanie ścieków bytowych i przemysłowych. Po oczyszczeniu ścieki są kierowane do rzek, jezior lub bezpośrednio do morza.

 

Oczyszczalnie mogą być małe – lokalne lub przyjmować ścieki z dużej aglomeracji miejskiej. Mogą być przystosowane do oczyszczania wyłącznie ścieków pochodzących z naszych domów, albo też ścieki przemysłowe. Mogą być biologiczne, gdzie głównym czynnikiem oczyszczającym ścieki są mikroorganizmy lub chemiczne, w których zanieczyszczenia usuwane są przez dodawanie odpowiednich związków i substancji chemicznych. Jak widać ścieki mogą być oczyszczane na wiele sposobów.

 

Ścieki bytowo-gospodarcze (z naszych domów) mogą być również gromadzone w specjalnym podziemnym zbiorniku usytuowanym w pobliżu domu. Takie rozwiązanie nazywamy szambem. Zbiornik musi być szczelny, żeby ścieki nie przedostawały się do ziemi, ponieważ będą ją zanieczyszczać. Co pewien czas szambo należy opróżniać. Służą do tego specjalne samochody zaopatrzone w pompę i zbiornik. Nazywają się wozami asenizacyjnymi.

 

Domy, które nie są podłączone do kanalizacji zamiast szamba mogą mieć wybudowaną tzw. przydomową oczyszczalnię ścieków. To maleńka oczyszczalnia przystosowana do ilości ścieków, jakie produkujemy w domu. Urządzenia te składają się ze zbiorników, w których zachodzi proces gnicia. Prowadzą go specjalne bakterie wprowadzane do zbiornika poprzez dodanie specjalnych preparatów. Bakterie żywią się zanieczyszczeniami w ściekach. Po zakończeniu procesu oczyszczone ścieki są odprowadzane do gruntu za pomocą systemu rozsączania lub do cieku wodnego. Po procesie oczyszczania pozostaje osad, który co pewien czas należy usunąć ze zbiornika.