Wyobraź sobie środowisko, na które człowiek nie wpływa w żaden sposób. Nikt nie pozostawia śmieci na łąkach lub w lesie, nie rozjeżdża leśnych ścieżek, nie wpuszcza do rzek i jezior ścieków i nie wrzuca tam odpadów, powietrze jest czyste, roślinność bujnie porasta ziemię, a zwierzęta żyją spokojnie.

W takich warunkach przyroda, nie zakłócana przez działalność człowieka, sama doskonale poradzi sobie z oczyszczaniem z naturalnych odpadów, takich jak opadłe liście, odchody zwierząt, pancerzyk owada, itp.

Odpady od zawsze towarzyszą człowiekowi. Już ludzie żyjący w jaskiniach pozostawiali po sobie odpady, były one jednak zupełnie inne od dzisiejszych, naturalne. Ludzie pierwotni wykorzystywali do życia to, co dawała im natura. Jedli owoce leśne i mięso upolowanych zwierząt, z których skóry wykorzystywali na okrycia, a kości do wytworzenia prostych narzędzi. Nie jeździli samochodami i, co najważniejsze, nie potrafili wyprodukować plastiku. Dzisiaj ludzie korzystają z bardzo wielu produktów każdego dnia i wytwarzają przy tym ogromne ilości odpadów.

Natura sama nie poradzi sobie z takim obciążeniem, jakie powodują ludzie. Zdecydowanie musimy ja wspomóc naszymi świadomymi działaniami.