Obecnie ludzie wyrzucają każdego dnia bardzo dużo odpadów. Są to: resztki pożywienia, opakowania po różnych produktach, przeczytane gazety i czasopisma, zepsute sprzęty i urządzenia, ubrania, których już nie nosimy czy zniszczone meble. Tych przyzwyczajeń nie zmienimy, ale możemy segregować odpady i w procesie recyklingu ponownie wykorzystywać otrzymane surowce. A to bardzo wiele. To jeden z wielu czynników, które pozwolą znacznie ograniczyć wielkość składowisk odpadów. Przecież nie chcemy, żeby zasypały nas śmieci! Teren, gdzie w przyszłości planuje się budowę składowiska odpadów lepiej przeznaczyć na utworzenie parku, z którego będą mogli korzystać okoliczni mieszkańcy.