Składowiska odpadów bardziej znane są jako wysypiska śmieci. Są to miejsca, gdzie każdego dnia wyrzuca się odpady, między innymi te, które wytwarzamy w naszych domach. W dużych miastach codziennie na składowisko ciągnie sznur śmieciarek wypełnionych odpadami. Często droga prowadząca do składowisk wygląda jak ruchliwa droga/autostrada.

Nowoczesne składowiska są dobrze zaplanowane, a ich podłoża odpowiednio zabezpieczone przed szkodliwymi substancjami, jakie wydostają się z odpadów.

Na starych, źle zabezpieczonych lub nielegalnych wysypiskach odpady są składowane niewłaściwie. Wyciekające z nich substancje swobodnie przedostają się do gleby, wody i powietrza zanieczyszczając je.

Gdy składowisko nie może już przyjąć więcej odpadów wówczas zostaje zamknięte. Jego powierzchnię ubija się, wyrównuje i zasypuje ziemią, na której można posiać i posadzić rośliny. Taki proces przywrócenia przyrodzie obszaru, który wcześniej został zniszczony działalnością człowieka nazywa się rekultywacją.